ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW

 • 1. Jaki był powód ostatniej wizyty Pani/Pana w Urzędzie ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. W jakiej komórce organizacyjnej Urzędu ostatnio załatwiała/załatwiał Pani/Pan sprawę ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Jak ocenia Pani/Pan sposób obsługi swojej osoby podczas ostatniej wizyty w Urzędzie ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo zadowolona/y zadowolona/y niezadowolona/y bardzo niezadowolona/y nie dotyczy załatwianej sprawy
  A. uprzejmość, kultura obsługi  
  B. wiedza i kompetencja pracownika Urzędu  
  C. terminowość załatwiania sprawy  
  D. warunki lokalowe Urzędu  
  E. czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika  
  F. dostępność urzędu (godziny pracy)  
  G. uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy  
  H. dostęp do formularzy, druków i ich czytelność  
  I. pomoc w wypełnianiu dokumentów  
 • 4. Jak długo trwało Pani/Pana oczekiwanie na przyjęcie przez urzędnika ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy w załatwianiu danej sprawy korzystała/korzystał Pani/Pan z kart usług dostępnych na stronie internetowej oraz w kancelarii Urzędu ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Czy korzystała/korzystał Pani/Pan z możliwości ułatwienia lub całkowitego załatwienia swojej sprawy przez Internet ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany załatwianiem innych spraw w Urzędzie przez Internet ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedź była pozytywna proszę wskazać jakie kategorie spraw chciałaby/chciałby Pani/Pan móc załatwiać przez Internet ?

 • 9. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić aby polepszyć jakość świadczonych usług w Urzędzie ?

 • 10. Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Urzędzie ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Płeć osoby wypełniającej ankietę: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Wiek osoby wypełniającej ankietę: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Wykształcenie osoby wypełniającej ankietę: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Status osoby wypełniającej ankietę: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
  Będzie ona służyć poprawie obsługi naszych Mieszkańców oraz innych Klientów Urzędu.


  Prezydent Miasta
  Tadeusz Krzakowski
Ładowanie
Ładowanie...